Programa skiriama sveikatos priežiūros įstaigų personalo skyriams. Ši programa apima įstaigos padalinių, skyrių ir etatų struktūros įvedimą bei tvarkymą, pilnos informacijos apie darbuotojus įvedimą, darbuotojų priėmimą ir atleidimą, pranešimų SODRAI spausdinimą, įvairią paiešką bei ataskaitų formavimą pagal pasirinktus požymius. Programa leidžia efektyviai kontroliuoti darbuotojų judėjimą ir etatų užimtumą įstaigoje, patogiai ir greitai rasti įvairius duomenis apie darbuotoją.

Struktūra

Programoje numatyta dviejų lygių įstaigos struktūra: padaliniai ir skyriai. Struktūros blokas apima:

•  įstaigos padalinių sąrašo įvedimą,

•  skyrių sąrašo padaliniams įvedimą,

•  pareigybių klasifikatoriaus įvedimą ir taisymą,

•  pareigybių iš klasifikatoriaus priskyrimą skyriams,

•  etatų skaičiaus pareigybėms įvedimą,

•  įstaigos struktūros koregavimą (etatų, pareigybių, skyrių, padalinių taisymą, papildymą ar panaikinimą),

•  įstaigos pilnos struktūros spausdinimą.

Kartoteka

Tai yra pagrindinis programos blokas, kur įvedama ir tvarkoma informacija apie darbuotojus. Šis blokas apima:

•  naujų darbuotojų priėmimą į darbą,

•  darbuotojo pasinės informacijos įvedimą,

•  įvairios papildomos informacijos apie darbuotoją įvedimą (išsilavinimas, kategorijos, moksliniai laipsniai, šeimyninė padėtis, ankstesnė darbovietė, darbo stažas, kariniai duomenys, licencijos, ligonių kasų paslaugų kodai, kvalifikacijos kėlimas ir pan.),

•  įsakymų apie pagrindines ir papildomas darbuotojo pareigas įvedimą: perkėlimą į kitas pareigas, krūvio sumažinimą, laikinų ir papildomų pareigų (antraeilių pareigų ir procentinių priedų) paskyrimą,

•  įsakymų apie nuobaudas ir atostogas įvedimą,

•  darbuotojų atleidimą iš pareigų,

•  specialų bloką, leidžiantį greičiau įvesti didelius vienodo tipo įsakymus,

•  darbuotojų visų duomenų koregavimą,

•  pranešimų SODRAI apie darbuotojo priėmimą, atleidimą, neapmokamų ir tikslinių atostogų suteikimą spausdinimas,

•  darbuotojų paiešką pagal padalinį, skyrių ar pavardę.

Ataskaitos

Ataskaitų blokas apima įvairių ataskaitų ir sąrašų formavimą, peržiūrą ir spausdinimą. Blokas numato:

•  informacijos apie etatų užimtumą pagal padalinius, skyrius, pareigas, darbuotojus išvedimą,

•  informacijos apie laisvus etatus pagal padalinius, skyrius, pareigas išvedimą,

•  įvairių darbuotojų sąrašų pagal pasirinktus požymius formavimas: priimti ir atleisti darbuotojai už pasirinktą laikotarpį, pagal pareigas (pirmaeiles, antraeiles, pagrindines, papildomas, procentinius priedus, terminuotas, pavadavimai ir pan.), pagal personalo grupes (gydytojus, vidurinįjį medicinos personalą, jaunesnįjį medicinos personalą, kitą personalą), pagal turimas licencijas, kategorijas, nuobaudas, pagal karines žinias, pagal teikiamų paslaugų kodus, kvalifikacijos kėlimą,

•  įvairių ataskaitų sudarymą: darbuotojų kaita, darbuotojų skaičius, etatų skaičius, trumpa darbuotojų ir etatų ataskaita, metinė statistinė personalo ataskaita forma Nr.3,

•  modeliavimą: tai galimybė pačiam vartotojui susikurti darbuotojų sąrašą pagal pasirinktus požymius, taip pat pasirenkant ir išvedamos informacijos apimtis.

Servisas

•  darbas su klasifikatoriais: taisymas, peržiūra,

•  tiesioginis darbas su duomenų bazėmis, jei tam yra duotas leidimas (slaptažodis). Ši galimybė skiriama labiau išprususiam vartotojui,

•  darbas su atleistų darbuotojų archyvu: atleistų darbuotojų perkėlimas į archyvą, grąžinimas iš archyvo, archyvo peržiūrėjimas,

•  servisinės programos: duomenų archyvavimas, duomenų bazių perindeksavimas, spausdintuvo tipo pasirinkimas, spausdinimo galimybės, tam tikrų programos parametrų nustatymas, duomenų loginė kontrolė,

•  vartotojo patogumui papildoma funkcija - numerių keitimas: darbuotojo numerio, padalinio, skyriaus, pareigų kodo keitimas, darbuotojų perkėlimas iš vieno skyriaus į kitą.

Papildoma integruota posistemė - tarifikacija

Ši posistemė skirta įstaigos ekonomistams tarifikacijos duomenų įvedimui bei tarifikacinių lentelių išvedimui. Kadangi tarifikacijos duomenys yra glaudžiai susieti su personalo duomenimis, todėl, siekiant išvengti dubliavimo, patogu tai turėti vienoje programoje. Ši posistemė apima:

•  duomenų apie atlyginimus ir priedus pareigybėms įvedimą;

•  duomenų apie konkrečių darbuotojų atlyginimus ir priedus įvedimą;

•  duomenų peržiūrą ir taisymą,

•  tarifikacinių lentelių sudarymą,

•  darbą su tarifikacijos klasifikatoriais.

 

Rekomenduojami reikalavimai techninei įrangai:

  • 4 GB operatyvinės atminties (RAM)
  • Procesorius Intel i5-4xxx arba spartesnis

Rekomenduojami reikalavimai sisteminei programinei įrangai:

  • Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Firebird 2.5.5, sisteminė naršyklė

 

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.